Modificari propuse in codul fiscal privind redefinirea PFA

Proiectul de Cod fiscal dă o nouă definiţie activităţilor independente. Astfel, conform propunerilor, veniturile din activităţi independente vor cuprinde “veniturile din activităţi economice, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală”. Accentul cade pe caracterul economic al activităţii. Noţiunea este decisivă atâta timp cât, în baza ei, fiscul poate să reconsidere natura veniturilor şi să modifice impozitarea.

În prezent, Codul fiscal arată că veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, din profesii libere şi din drepturi de proprietate intelectuală. În proiect, veniturile comerciale sunt înlocuite cu cele din activităţi economice. Dacă primele provin din fapte de comerţ, prestări de servicii şi practicarea unei meserii, cele din activităţi economice au ca surse producţia, comerţul şi prestările de servicii.

O altă modificare vizează profesiile libere: dispare enumerarea profesiilor reglementate şi este prevăzut că sunt venituri din profesii libere veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale.

Implicaţiile schimbării definiţiei, nu sunt de neglijat. “Potrivit Codului fiscal (în vigoare n.r.), la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al acesteia. În baza acestor prevederi, dacă tranzacţiile nu sunt bine fundamentate, autorităţile fiscale pot reconsidera natura veniturilor”, explică Andreea Steinhart, partener Contexpert. Reconsiderarea naturii veniturilor înseamnă schimbarea impozitării. De exemplu, drepturile de autor pot fi asimilate salariilor şi impuse cu toate taxele şi contribuţiile aferente acestora.

Potrivit datelor Registrului Comerţului şi alte Finanţelor, sunt înregistrate circa 350.000 de PFA, 230 mii de persoane care practică profesii libere, iar 133 mii au drepturi de proprietate intelectuală.

În urma publicării articolului, Ministerul de Finanţe ne-a transmis un drept la replică în care arată că proiectul Codului fiscal nu reglementează “definiţia PFA”, ci “numai tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor”. Titlul articolului foloseşte sintagma “definiţia PFA” pentru că, din raţiuni de spaţiu editorial, un titlu trebuie să fie foarte concis şi simplu, neputând să preia integral o definiţie lungă din Codul Fiscal. Articolul prezintă modificările propuse şi le compară cu textul actual al Codului Fiscal, făcând referire la “tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor”, aşa cum, dealtfel, precizează şi Ministerul de Finanţe.

Redăm integral poziţia Ministerului de Finanţe:

“Articolul cu titlul “Atenţie, se schimbă definiţia pentru PFA în Codul fiscal: Cum şi pe cine va afecta?” interpretează în mod eronat propunerile de modificare a definiţiei veniturilor din activităţi independente, aşa cum este inclusă în proiectul rescris al Codului fiscal. Prevederile Codului fiscal nu reglementează “definiţia pentru PFA”, acesta stabilind numai tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor. Pentru “PFA”, accesul la activitatea respectivă, înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării şi regimul juridic aplicabil sunt stabilite de legislaţia în materie, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. Înlocuirea sintagmei „venituri comerciale” cu sintagma „venituri din activităţi economice” are în vedere corelarea terminologiei proiectului Codului fiscal cu prevederile Codului Civil, aflat în vigoare, şi nu schimbă cu nimic natura veniturilor, inclusiv pentru cele realizate din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală”.

Sursa: www.capital.ro

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *