Noi informatii obligatorii în facturi începând cu 2013


O nouă ordonanţă de urgenţă, şi anume OG nr. 15/2012 publicată în 29 august, clarifică noile informaţii obligatorii pe care le vor conţine facturile începând de anul viitor. Aşadar, în afară de informaţile cuprinde în facturi în momentul de faţă, noile informaţii obligatorii vor fi:
  • menţiunea TVA la încasare, în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii
  • menţiunea taxare inversă, în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA
  • menţiunea autofactură, în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului
  • dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă
  • obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile regimul marjei – bunuri second-hand, regimul marjei – opere de artă sau regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi
De asemenea, sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă cu condiţia ca valoarea TVA colectată să fie exprimată în lei. Emiterea facturii nu este obligatorie dacă beneficiarul nu o solicită, în următoarele cazuri:
  • livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul şi prestările de servicii către populaţie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale
  • livrările de bunuri şi prestările de servicii, altele decât cele menţionate la lit. a), furnizate către beneficiari persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile precum: transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau abonamentelor, accesul pe bază de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, târguri sau expoziţii
  • livrările de bunuri şi prestările de servicii, altele decât cele menţionate la lit. a) şi b), şi anume: livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, servicii de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice preplătite
This entry was posted in facturi informaţii blog. Bookmark the permalink.

One Response to Noi informatii obligatorii în facturi începând cu 2013

  1. My pal recommended I could like this blog site. Your dog appeared to be entirely appropriate. This particular offered basically made the day time. Anyone can not imagine just the way a great deal time frame I had created used with this information! Appreciate it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *