Penalităţi pentru obligaţiile fiscale nedeclarate

Potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice, contribuabilii care nu depun la timp obligaţiile fiscale stabilite de organele fiscale, vor fi sancţionaţi prin impunerea unor penalităţi.
Astfel, pentru obligaţiile fiscale de plată nedeclarate, contribuabilii vor fi sancţionaţi cu o penalitate de 30% din obligatţiile fiscale principale de plată individualizate în decizia de impunere. Cu toate acestea, aplicarea penalităţii nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau a majorărilor de întârziere.
În acest fel, pentru obligaţii fiscale mai vechi de 60 de zile, suma datorată bugetului ar fi cu aproape 50% mai mare decât datoria iniţială. Penalitatea se poate reduce la jumătate în cazul în care obligaţiile fiscale principale stabilite de organele de inspecţie fiscală sunt stinse până la data de 5 sau 20 ale lunii următoare.
Până acum, penalităţile de întârziere datorate pentru neachitarea la scadentă a obligaţiilor fiscale principale erau de 5% pentru perioade până în 60 de zile şi de 15% pentru termene mai mari de 60 de zile.
De asemenea, prin acelaşi proiect de ordonanţă fiscul va permite suspendarea executării silite în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe bugetare, dar contribuabilul va depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor contestate.
Prin urmare, este de dorit ca declaraţiile de plată să fie depuse la timp pentru a nu întâmpina astfel de probleme cu organele fiscale.
This entry was posted in obligatiile fiscale penalităţi blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *