Despre noi Servicii Noutati Cariere Calculator Servicii
Resurse Contact
 

Servicii de consultanta


Serviciile de consultanţă vă oferă asistenţă şi expertiză în situaţiile în care trebuie să luaţi decizii referitoare la managementul financiar al societăţii dumneavoastră. De asemenea, aceste servicii vă oferă sprijinul de care aveţi nevoie în demersul dumneavoastră de dezvoltare continuă a managementului financiar-contabil. În plus, prin acest serviciu puteţi beneficia de asistenţă pentru implementarea de noi servicii informatice necesare desfăşurării activităţii companiei dumneavoastră.

Puteți afla informații utile pentru luarea deciziei corecte în vederea impozitelor și taxelor directe și/sau indirecte percepute de către stat. În egală măsură, va stam la dispozitie cu cele mai bune strategii privind TVA-ul, impozitul pe profit/venit, precum și taxele care se percep în cazul în care aveți sau veti avea personal angajat. Puteti, astfel, sa previzionati cheltuielile fixe si cheltuielile variabile elemente esentiale ale planului dumneavoastra de afaceri.

A. Formularea unei strategii de dezvoltare pe baza raportărilor financiar contabile a firmei
Această procedură se referă la:
 • întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli
 • includerea în buget a viitoarelor investiții destinate dezvoltării afacerii
 • întocmirea planului de afaceri cerut de către asociați
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli se bazează în primul rând pe previziuni luându-se în calcul realizările precedente în funcție de condițiile perioadei următoare. Este, de fapt, documentul pe baza căruia:
 • se fac calcule de eficiență a perioadei următoare
 • se urmărește dimensionarea corectă a cheltuielilor și încadrarea în limite pe tipuri de cheltuieli
 • asemenea și în ceea ce privește veniturile pentru întregul an de estimat luându-se ca bază de referință anul precedent

B. Leasing financiar versus leasing operational
Leasingul, o metodă utilizată de companii atunci când se ivește nevoia de a achiziționa echipament sau utilaje implică două soluții fiecare cu o serie de avantaje și dezavantaje. Astfel, înainte de a lua o decizie este de recomandat să faceți o analiză a nevoilor dumneavoastră și a costurilor implicate.
Documentația necesară pentru leasing cuprinde următoarele:
 • copie CUI
 • copie act constitutiv
 • copie bilant + balanta an n-1
 • hotararea AGA
 • copie CI administrator
 • copie bilant + balanta an n-2
 • copie ultima balanta disponibila
 • previzionare cash flow
Documentația necesară pentru creditul bancar (inclusiv linia de credit) cuprinde:
 • situaţii financiare: bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi, încheiate în ultimii doi ani, ultima balanţă contabilă trimestrială întocmită pentru anul în curs (martie, iunie, septembrie), ultima balanţă de verificare situaţii financiare previzionate: (bilanţ contabil simplificat şi cont de profit şi pierdere)
 • acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare pentru clientul persoană juridică, iar pentru acţionarii majoritari (persoane fizice) la Biroul de Credit şi la Centrala Riscurilor Bancare
 • certificat de atestare fiscală care se va solicita la prima cerere de credit şi de câte ori se consideră necesar, aflat în termen de valabilitate
 • certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, aflat în termen de valabilitate
 • actele de proprietate/dovada existenţei bunurilor propuse în garanţie
 • hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la: desemnarea persoanelor autorizate să reprezinte societatea, persoanele care semnează documen tele anexate cererii şi cele contractuale încheiate cu banca; suma, destinaţia şi garanţia produsului tip credit solicitat
 • orice alte documente considerate necesare de bancă
 • previzionare cash flow – numerar
 • de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal clientul solicitant

C. Consultanta pentru inceperea unei afaceri
Expertii nostrii va vor oferi consultanta de specialitate pe tot parcursul procesului de inregistrare a societatii. In randurile ce urmeaza va prezentam principalele etape in care beneficiind de consultanta din parte expertilor firmei noastre veti reusi sa desavarsiti primului pas catre obtinerea succesului afacerii dumneavoastra:
 • Consultanta in vederea elaborarii planului de afaceri(se poate doar feedback pe planul de afaceri existent)
 • Consultanta pentru alegerea sediului firmei
 • Consultanta pentru alegerea denumirii firmei
 • Consultanta pentru intocmirea actului constitutiv al societatii comerciale
 • Consultanta in vederea depunerii capitalului social al firmei, taxe judiciare
 • Consultanta pentru realizarea formalitatilor aferente infiintarii si inregistrarii firmei la Registrul Comertului
 • Consulta privind inregistrarea fiscala a noii societati
 • Consultanta privind obtinerea avizelor si autorizatiei de functionare
i. Consultanta pentru alegerea sediului firmei
Sediul Social al societatii comerciale se poate stabili intr-un spatiu aflat in proprietatea unuia dintre asociati sau a mai multora ori aflat in folosinta acestora. Pentru inregistrarea spatiului social aveti nevoie de o serie de acte doveditoare ale existentei acestuia, dupa cum urmeaza:
 • extras de carte funciara de la proprietari
 • contract de inchiriere, subinchiriere, comodat
 • avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza
ii. Consultanta pentru alegerea denumirii firmei
Orice societate nou infiintata trebuie sa aiba un nume si dupa caz insemne reprezentative.
Denumirea societatii,firma si emblema se stabilesc de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati.
Denumirea societatii, firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana.
Denumirea societatii, firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni.

iii. Consultanta in vederea intocmirii actului constitutiv al societatii comerciale.
Pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene;
La intocmirea actului constitutiv sunt necesare:
 • acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport, carte de identitate;
 • acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut, certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara;
 • certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii cetateni straini.
Dupa intocmirea actului constitutiv acesta trebuie semnat. Actul constitutiv de infiintare al noii firme, sub forma autentica, se semneaza la un birou notarial public.
Semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica.Cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat.

iv. Consultanta privind depunerea capitalului social al firmei, taxe judiciare Aporturile in numerar se depun, la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale.

v. Consultanta necesara indeplinirii formalitatilor aferente infiintarii si inregistrarii firmei la Registrul Comertului
Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. Apoi la Oficiul Registrului Comertului are loc:
 • verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale;
 • controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial;
 • transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat;
 • inmatricularea societatii;
 • eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat.
vi. Consultanta privind inregistrarea fiscala a noii societati
Are loc inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala.

vii. Consultanta privind obtinerea avizelor si autorizatiei de functionare
Se obtin avizele si autorizatiile necesare functionarii societatii.© 2020 C&D Executive Consulting
ro en de Facebook Twitter Blog Linkedin